Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratická111670 SGWaAP
0.308demokracia263683 SGWaAP
0.336demokratický64512 SGWaAP
0.389demokratické26181 SGWaAP
0.402pluralitná2549 SGWaAP
0.463liberálna27803 SGWaAP
0.469pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.486liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.490Demokratický5791 SGWaAP
0.491politická608959 SGWaAP
0.492parlamentná52564 SGWaAP
0.492sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.495pravicová39813 SGWaAP
0.510ľavicová26769 SGWaAP
0.516demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.522Demokracia2100 SGWaAP
0.522zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.536pluralizmus5010 SGWaAP
0.542sekulárna5098 SGWaAP
0.543komunistická80095 SGWaAP
0.553proreformná849 SGWaAP
0.558Komunistický6267 SGWaAP
0.559pluralistická774 SGWaAP
0.561demokratizácia9510 SGWaAP
0.563parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.563slobodná84323 SGWaAP
0.569demokrat45238 SGWaAP
0.570republikánska7039 SGWaAP
0.570totalitná8415 SGWaAP
0.573prozápadná2030 SGWaAP
0.574autoritárska1652 SGWaAP
0.579nacionalistická10418 SGWaAP
0.579legitimita14045 SGWaAP
0.584liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.588Socialistický2718 SGWaAP
0.588stredopravá5105 SGWaAP
0.589socialistická61784 SGWaAP
0.590vládnuca23919 SGWaAP
0.595demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.596demokraticky9268 SGWaAP
0.596diktatúra24909 SGWaAP
0.598demokratickosť1178 SGWaAP
0.602centristická1279 SGWaAP
0.604opozičná55270 SGWaAP
0.605euroatlantická1905 SGWaAP