Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokratická111670 SGWaAP
0.308demokracia263683 SGWaAP
0.336demokratický64512 SGWaAP
0.389demokratické26181 SGWaAP
0.402pluralitná2549 SGWaAP
0.463liberálna27803 SGWaAP
0.469pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.486liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.490Demokratický5791 SGWaAP
0.491politická608959 SGWaAP
0.492parlamentná52564 SGWaAP
0.492sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.495pravicová39813 SGWaAP
0.510ľavicová26769 SGWaAP
0.516demokraticky_zvolená1068 SGWaAP
0.522Demokracia2100 SGWaAP
0.522zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.536pluralizmus5010 SGWaAP
0.542sekulárna5098 SGWaAP
0.543komunistická80095 SGWaAP
0.553proreformná849 SGWaAP
0.558Komunistický6267 SGWaAP
0.559pluralistická774 SGWaAP