Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokrat45238 SGWaAP
0.284socialista39758 SGWaAP
0.319konzervatívec23652 SGWaAP
0.333liberál38834 SGWaAP
0.391liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.394sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.400ľavičiar11215 SGWaAP
0.420nacionalista17726 SGWaAP
0.421republikán22497 SGWaAP
0.422reformista1718 SGWaAP
0.426pravičiar7057 SGWaAP
0.430pravicový23170 SGWaAP
0.438komunista120716 SGWaAP
0.439postkomunista1016 SGWaAP
0.440centrista742 SGWaAP
0.446populista9479 SGWaAP
0.459Demokrat1206 SGWaAP
0.468antikomunista1676 SGWaAP
0.469Republikán615 SGWaAP
0.469marxista5377 SGWaAP
0.483ľavicový24638 SGWaAP
0.500federalista1143 SGWaAP
0.501labourista6083 SGWaAP
0.507kresťanský_demokrat17381 SGWaAP