Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokracia263683 SGWaAP
0.308demokratická111670 SGWaAP
0.335liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.359demokratický64512 SGWaAP
0.376Demokracia2100 SGWaAP
0.412zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.429pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.430demokratické26181 SGWaAP
0.454liberalizmus19638 SGWaAP
0.470diktatúra24909 SGWaAP
0.471parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.481pluralizmus5010 SGWaAP
0.491autokracia1058 SGWaAP
0.506pluralitná2549 SGWaAP
0.508kapitalizmus65672 SGWaAP
0.509totalita30502 SGWaAP
0.511pseudodemokracia407 SGWaAP
0.532anarchia10989 SGWaAP
0.534etatizmus1393 SGWaAP
0.537liberálna27803 SGWaAP
0.538pluralita10590 SGWaAP
0.543politická608959 SGWaAP
0.547legitimita14045 SGWaAP
0.549demokratizácia9510 SGWaAP
0.549totalitný9859 SGWaAP
0.556politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.558ľavica44499 SGWaAP
0.560parlamentná52564 SGWaAP
0.561totalitná8415 SGWaAP
0.561pravicová39813 SGWaAP
0.561humanizmus17405 SGWaAP
0.564demokratickosť1178 SGWaAP
0.564ideológia68602 SGWaAP
0.569demokratizmus1136 SGWaAP
0.570totalitarizmus2624 SGWaAP
0.577ľavicová26769 SGWaAP
0.580demokrat45238 SGWaAP
0.580nacionalizmus26046 SGWaAP
0.580trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.582oligarchia6822 SGWaAP
0.583autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.585tyrania8888 SGWaAP