Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demokracia263683 SGWaAP
0.308demokratická111670 SGWaAP
0.335liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.359demokratický64512 SGWaAP
0.376Demokracia2100 SGWaAP
0.412zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.429pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.430demokratické26181 SGWaAP
0.454liberalizmus19638 SGWaAP
0.470diktatúra24909 SGWaAP
0.471parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.481pluralizmus5010 SGWaAP
0.491autokracia1058 SGWaAP
0.506pluralitná2549 SGWaAP
0.508kapitalizmus65672 SGWaAP
0.509totalita30502 SGWaAP
0.511pseudodemokracia407 SGWaAP
0.532anarchia10989 SGWaAP
0.534etatizmus1393 SGWaAP
0.537liberálna27803 SGWaAP
0.538pluralita10590 SGWaAP