Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demarkačná_čiara738 SGWaAP
0.264demarkačná_línia671 SGWaAP
0.497frontová_línia3018 SGWaAP
0.561dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.610nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.625ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.628Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.630delimitačná423 SGWaAP
0.632gardová913 SGWaAP
0.644víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.651viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.658tanková_divízia808 SGWaAP
0.664trianonská_mierová571 SGWaAP
0.665okupačné487 SGWaAP
0.671pohraničné4150 SGWaAP
0.671okupované_územie3801 SGWaAP
0.672sovietske_vojsko5375 SGWaAP