Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demagogicky1245 SGWaAP
0.383populisticky1915 SGWaAP
0.448demagogický1271 SGWaAP
0.481pokrytecky2414 SGWaAP
0.491farizejsky728 SGWaAP
0.504prekrucovať623 SGWaAP
0.506cynicky4321 SGWaAP
0.509bohorovne1475 SGWaAP
0.513demagogická1288 SGWaAP
0.516dezinformovať911 SGWaAP
0.518demagogické895 SGWaAP
0.521tendenčne1944 SGWaAP
0.551polopravda9761 SGWaAP
0.553demagógia9905 SGWaAP
0.565fabulovať1513 SGWaAP
0.566sprosto2361 SGWaAP
0.567prekrúcať5071 SGWaAP
0.575propagandista2601 SGWaAP
0.580propaganda58977 SGWaAP
0.581zamlčiavať1414 SGWaAP