Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demagogická1288 SGWaAP
0.333demagógia9905 SGWaAP
0.395propagandistická4384 SGWaAP
0.396demagogický1271 SGWaAP
0.404lživá2324 SGWaAP
0.452nenávistná4417 SGWaAP
0.453štvavá902 SGWaAP
0.469šovinistická926 SGWaAP
0.475alibistická1107 SGWaAP
0.478ideologická17229 SGWaAP
0.479propaganda58977 SGWaAP
0.480populistická6408 SGWaAP
0.482ohováračská714 SGWaAP
0.489tendenčná1740 SGWaAP
0.490konšpiračná2264 SGWaAP
0.493demagogické895 SGWaAP
0.495polopravda9761 SGWaAP
0.510dezinformačná659 SGWaAP
0.513demagogicky1245 SGWaAP
0.514táranina5123 SGWaAP
0.515negativistická498 SGWaAP
0.517protislovenská1870 SGWaAP
0.518antikomunistická987 SGWaAP