Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000demagóg3233 SGWaAP
0.306populista9479 SGWaAP
0.308táraj2532 SGWaAP
0.362klamár19230 SGWaAP
0.382tlčhuba1135 SGWaAP
0.392zapredanec2345 SGWaAP
0.393oportunista2613 SGWaAP
0.397hlupák45452 SGWaAP
0.404štváč835 SGWaAP
0.406prospechár756 SGWaAP
0.408bezcharakterný2974 SGWaAP
0.410pravičiar7057 SGWaAP
0.419propagandista2601 SGWaAP
0.421vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.422hochštapler1448 SGWaAP
0.430ľavičiar11215 SGWaAP
0.430nevzdelanec1861 SGWaAP
0.443elitár542 SGWaAP
0.455marxista5377 SGWaAP
0.463primitív6286 SGWaAP
0.463diletant4553 SGWaAP