Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000della7797 SGWaAP
0.217della1184 SGWaAP
0.282Della3816 SGWaAP
0.306di63729 SGWaAP
0.381La81790 SGWaAP
0.384de_la28235 SGWaAP
0.402San32966 SGWaAP