Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000delegácia72321 SGWaAP
0.524veľvyslanec80646 SGWaAP
0.573Delegácia643 SGWaAP
0.577bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.584diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.596generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.596predsedníctvo85983 SGWaAP
0.597spolupredseda1499 SGWaAP
0.600veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.603generálny_konzul2300 SGWaAP
0.615vyslanec22433 SGWaAP
0.615konzulka1201 SGWaAP
0.622čelný_predstaviteľ6124 SGWaAP
0.632plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.634vojenský_pridelenec882 SGWaAP
0.634rokovanie507179 SGWaAP
0.636predseda1053539 SGWaAP
0.638výbor390776 SGWaAP
0.640zasadanie51971 SGWaAP
0.641Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.646novovymenovaný2660 SGWaAP
0.647parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.650veľvyslanectvo48132 SGWaAP