Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekolonizácia508 SGWaAP
0.523národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.582koloniálna_nadvláda615 SGWaAP
0.586kolonializmus3058 SGWaAP
0.593demokratizácia9510 SGWaAP
0.596koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.609demokratizačný_proces1537 SGWaAP
0.615neokolonializmus512 SGWaAP
0.626oslobodzovacie670 SGWaAP
0.630demokratizačná954 SGWaAP
0.634národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.635autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.640industrializácia5929 SGWaAP
0.652diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.656pacifikácia422 SGWaAP
0.658europeizácia736 SGWaAP
0.658sovietske_impérium953 SGWaAP
0.660etnická_čistka3081 SGWaAP
0.661okupácia28497 SGWaAP
0.661kolonizácia10088 SGWaAP
0.662rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.663militarizácia1032 SGWaAP
0.666revolúcia158240 SGWaAP