Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekanka3409 SGWaAP
0.252rektorka2576 SGWaAP
0.307prodekanka2517 SGWaAP
0.347prorektorka2228 SGWaAP
0.407docentka4478 SGWaAP
0.440rektor68527 SGWaAP
0.441dekanka_Fakulta693 SGWaAP
0.454dekan57746 SGWaAP
0.466Karol_Mičieta1471 SGWaAP
0.470prorektor9921 SGWaAP
0.482prodekan7779 SGWaAP
0.493doktorandka3026 SGWaAP
0.494rektor_KU1216 SGWaAP
0.499dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.508Akademický_senát2971 SGWaAP
0.528profesorka32776 SGWaAP
0.533akademický_senát9291 SGWaAP
0.553rektor_SPU1322 SGWaAP
0.553Pedagogický_fakulta8103 SGWaAP