Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.312Fakulta57230 SGWaAP
0.345dekanka_Fakulta693 SGWaAP
0.395Katedra31518 SGWaAP
0.396prodekan7779 SGWaAP
0.397prorektor9921 SGWaAP
0.446katedra105195 SGWaAP
0.454rektor68527 SGWaAP
0.457dekan57746 SGWaAP
0.491Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.494prodekanka2517 SGWaAP
0.499dekanka3409 SGWaAP
0.509univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.510Karol_Mičieta1471 SGWaAP
0.511Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.512Fakulta_humanitná3290 SGWaAP
0.514Univerzita_Konštantín5278 SGWaAP
0.519Univerzita_Matej5846 SGWaAP