Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekan57746 SGWaAP
0.148rektor68527 SGWaAP
0.327prodekan7779 SGWaAP
0.388prorektor9921 SGWaAP
0.450rektor_KU1216 SGWaAP
0.453docent28247 SGWaAP
0.454akademický_senát9291 SGWaAP
0.454dekanka3409 SGWaAP
0.457dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.475kvestor1559 SGWaAP
0.480Akademický_senát2971 SGWaAP
0.481fakulta199887 SGWaAP
0.497profesor251037 SGWaAP
0.523rektorka2576 SGWaAP
0.536dekanát9423 SGWaAP
0.545bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.550Rektor698 SGWaAP
0.553prodekanka2517 SGWaAP
0.576rektor_SPU1322 SGWaAP
0.579Dekan1501 SGWaAP
0.581fakulta_UK7131 SGWaAP
0.592rektorát4526 SGWaAP