Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekadencia2871 SGWaAP
0.361dekadentná1686 SGWaAP
0.384nihilizmus3239 SGWaAP
0.454hedonizmus2092 SGWaAP
0.461primitivizmus3253 SGWaAP
0.467dekadentný1742 SGWaAP
0.487morálny_úpadok1985 SGWaAP
0.511zvrátenosť6688 SGWaAP
0.514nevkus3006 SGWaAP
0.517postmoderna6053 SGWaAP
0.523relativizmus5097 SGWaAP
0.529úpadková737 SGWaAP
0.530snobizmus1135 SGWaAP
0.530zhýralosť589 SGWaAP
0.532konzumizmus1740 SGWaAP
0.532postmoderná6303 SGWaAP
0.537zvrhlosť3503 SGWaAP
0.540individualizmus8799 SGWaAP
0.541naturalizmus2845 SGWaAP
0.544perverznosť1043 SGWaAP
0.545materializmus9225 SGWaAP
0.546bezduchosť478 SGWaAP
0.546nemravnosť3259 SGWaAP