Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekabrista431 SGWaAP
0.478cárizmus577 SGWaAP
0.515samoderžavie611 SGWaAP
0.517cár13306 SGWaAP
0.536jakobín1140 SGWaAP
0.552cárske986 SGWaAP
0.553boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.555revolucionár13003 SGWaAP
0.563októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.568cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.568bielogvardejec466 SGWaAP
0.569Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.576ruský_cár3364 SGWaAP
0.581cársky2931 SGWaAP
0.584cárov465 SGWaAP
0.587Októbrový_revolúcia612 SGWaAP
0.597revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.598cárska3983 SGWaAP