Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dekáda37629 SGWaAP
0.538desaťročie150073 SGWaAP
0.631posledné_desaťročie21415 SGWaAP
0.646éra92312 SGWaAP
0.650dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.652polstoročie14632 SGWaAP
0.655generácia477889 SGWaAP
0.668decénium1436 SGWaAP
0.672uplynulé_desaťročie3515 SGWaAP
0.672štvrťstoročie11280 SGWaAP
0.675niekoľké_desaťročie3868 SGWaAP
0.688tisícročie46394 SGWaAP
0.692epocha20271 SGWaAP
0.699deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.706päťročnica5934 SGWaAP
0.715osemdesiaty34599 SGWaAP
0.728prelom_milénium906 SGWaAP
0.729sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.734sezóna1106114 SGWaAP
0.737rok17077654 SGWaAP
0.737prelom_tisícročie4319 SGWaAP
0.738uplynulá19507 SGWaAP
0.739uplynulé21100 SGWaAP
0.741storočie797594 SGWaAP