Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejinný6632 SGWaAP
0.409dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.422dejinná6529 SGWaAP
0.454dejinné2026 SGWaAP
0.504dejiny395698 SGWaAP
0.526emancipačný1154 SGWaAP
0.540myšlienkový17976 SGWaAP
0.543filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.546dialektický1881 SGWaAP
0.560literárnohistorický1307 SGWaAP
0.568historiografia11468 SGWaAP
0.569štátoprávny1477 SGWaAP
0.575civilizačný8979 SGWaAP
0.577historiografický593 SGWaAP
0.579dejinne596 SGWaAP
0.584svetonázorový1242 SGWaAP
0.587historický228804 SGWaAP
0.588filozofický23675 SGWaAP
0.590chronologický3463 SGWaAP
0.598zástoj2936 SGWaAP
0.602epochálny777 SGWaAP
0.605štátotvorný1303 SGWaAP
0.605dejinnosť473 SGWaAP
0.608národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.609novoveký1836 SGWaAP