Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejinné2026 SGWaAP
0.451dejinná6529 SGWaAP
0.454dejinný6632 SGWaAP
0.506myšlienkové4110 SGWaAP
0.518filozofické10273 SGWaAP
0.527ideové3864 SGWaAP
0.528dialektické768 SGWaAP
0.533filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.538svetonázorové679 SGWaAP
0.538metafyzické1496 SGWaAP
0.546literárnohistorické615 SGWaAP
0.555dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.560marxistické1330 SGWaAP
0.560novoveké770 SGWaAP
0.569mravné6459 SGWaAP
0.569ideologické6710 SGWaAP
0.575emancipačné668 SGWaAP
0.576dejinnosť473 SGWaAP
0.580civilizačné1812 SGWaAP
0.581dejinne596 SGWaAP
0.582jazykovedné1463 SGWaAP
0.584materialistické1353 SGWaAP
0.585osvietenské632 SGWaAP
0.585dejepisectvo818 SGWaAP
0.587náboženské27478 SGWaAP