Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.409dejinný6632 SGWaAP
0.456dejinná6529 SGWaAP
0.507udalosť660303 SGWaAP
0.518dejiny395698 SGWaAP
0.547pohnutá3690 SGWaAP
0.555dejinné2026 SGWaAP
0.614historiografia11468 SGWaAP
0.625dejinne596 SGWaAP
0.626chronológia7037 SGWaAP
0.630chronologický_sled523 SGWaAP
0.634reália16325 SGWaAP
0.634historická280827 SGWaAP
0.635černovská_tragédia525 SGWaAP
0.640pohnutý6293 SGWaAP
0.650národné_povstanie6605 SGWaAP
0.654dobová_reália627 SGWaAP
0.657faktografia2226 SGWaAP
0.664národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.664meruôsmy1473 SGWaAP
0.678dejateľ6570 SGWaAP
0.679historickosť855 SGWaAP