Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejepisectvo818 SGWaAP
0.419filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.482historiografia11468 SGWaAP
0.492básnictvo1676 SGWaAP
0.507národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.530novoveké770 SGWaAP
0.533historiografická794 SGWaAP
0.539osvietenské632 SGWaAP
0.551umenoveda629 SGWaAP
0.556historiografický593 SGWaAP
0.559osvietenstvo7952 SGWaAP
0.563písomníctvo3340 SGWaAP
0.578štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.583literárnohistorické615 SGWaAP
0.584súdobé850 SGWaAP
0.585dejinné2026 SGWaAP
0.590súveké448 SGWaAP
0.592divadelníctvo2554 SGWaAP
0.596literárnovedné743 SGWaAP
0.597spisba5080 SGWaAP
0.608dejepisné513 SGWaAP
0.608emancipačné668 SGWaAP
0.610jazykoveda8662 SGWaAP
0.611literárnohistorická1578 SGWaAP