Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejepisec1681 SGWaAP
0.381Herodotos1862 SGWaAP
0.390letopisec474 SGWaAP
0.393učenec17657 SGWaAP
0.406historik117571 SGWaAP
0.427kronikár10739 SGWaAP
0.473životopisec2823 SGWaAP
0.487polyhistor2337 SGWaAP
0.488vzdelanec9624 SGWaAP
0.492historiograf453 SGWaAP
0.493súveký948 SGWaAP
0.516vojvodca8873 SGWaAP
0.518Anonymus1393 SGWaAP
0.528osvietenec2494 SGWaAP
0.531mysliteľ16980 SGWaAP
0.541filozof66898 SGWaAP
0.554Ptolemaios3006 SGWaAP
0.555súčasník19436 SGWaAP
0.559exegéta932 SGWaAP
0.560encyklopedista693 SGWaAP