Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dejateľ6570 SGWaAP
0.200národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.251buditeľ1805 SGWaAP
0.276národovec10698 SGWaAP
0.410literát11657 SGWaAP
0.436štúrovec8822 SGWaAP
0.442Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.460Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.461Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.483štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.489vzdelanec9624 SGWaAP
0.502jazykovedec12097 SGWaAP
0.509Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.515Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.516Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.520básnik142179 SGWaAP
0.520Hurban15758 SGWaAP
0.520Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.521Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.525etnograf3785 SGWaAP
0.544spisovateľ245744 SGWaAP