Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deizmus428 SGWaAP
0.327panteizmus873 SGWaAP
0.351agnosticizmus1002 SGWaAP
0.354evolucionizmus659 SGWaAP
0.394teizmus1329 SGWaAP
0.418platonizmus451 SGWaAP
0.439polyteizmus902 SGWaAP
0.439monizmus538 SGWaAP
0.445empirizmus1104 SGWaAP
0.449monoteizmus1881 SGWaAP
0.452racionalizmus3906 SGWaAP
0.462gnosticizmus1181 SGWaAP
0.466kalvinizmus737 SGWaAP
0.474gnostik1389 SGWaAP
0.477racionalistický771 SGWaAP
0.483protestantizmus4455 SGWaAP
0.485pozitivistický563 SGWaAP
0.487ateizmus16464 SGWaAP
0.488pietizmus443 SGWaAP
0.492spiritualizmus458 SGWaAP
0.492racionalista1259 SGWaAP
0.506pozitivista564 SGWaAP
0.510objektivizmus476 SGWaAP