Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dehonestácia2165 SGWaAP
0.422zneváženie1498 SGWaAP
0.475neúcta7925 SGWaAP
0.487dehonestovať5208 SGWaAP
0.518glorifikácia1468 SGWaAP
0.542výsmech22533 SGWaAP
0.544znevažovať6897 SGWaAP
0.562politizácia2661 SGWaAP
0.564ignorancia5190 SGWaAP
0.574nekultúrnosť1701 SGWaAP