Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000defraudácia858 SGWaAP
0.400sprenevera9909 SGWaAP
0.438machinácia8247 SGWaAP
0.460úplatkárstvo3649 SGWaAP
0.538podvod131134 SGWaAP
0.547pranie_špinavý9543 SGWaAP
0.556korupčný4225 SGWaAP
0.567rozkrádanie9138 SGWaAP
0.605zneužitie_právomoc5465 SGWaAP
0.614falšovanie17746 SGWaAP
0.617rozkrádačka1163 SGWaAP
0.619korupcia151962 SGWaAP
0.621korupčná3123 SGWaAP
0.625korupčná_praktika854 SGWaAP
0.627prechmat1621 SGWaAP
0.627branie_úplatok1201 SGWaAP
0.628zlodejčina483 SGWaAP