Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deformácia41251 SGWaAP
0.471deformita4437 SGWaAP
0.497degenerácia11830 SGWaAP
0.522atrofia5723 SGWaAP
0.535deštrukcia24245 SGWaAP
0.542deformačná1345 SGWaAP
0.544ruptúra2596 SGWaAP
0.546poškodenie286349 SGWaAP
0.550dilatácia6121 SGWaAP
0.550anomália19149 SGWaAP
0.555patologická16352 SGWaAP