Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dedinské7133 SGWaAP
0.380vidiecke8394 SGWaAP
0.440malomestské476 SGWaAP
0.471sedliacke1247 SGWaAP
0.524roľnícke2594 SGWaAP
0.536veľkomestské416 SGWaAP
0.538dedinský21090 SGWaAP
0.539dedinská17193 SGWaAP
0.564malomesto1797 SGWaAP
0.566meštianske845 SGWaAP
0.600šľachtické1395 SGWaAP
0.614ochotnícke1719 SGWaAP
0.618kopaničiarske687 SGWaAP
0.619rázovité401 SGWaAP
0.634dolnozemské458 SGWaAP
0.636vojvodinské779 SGWaAP
0.639svojrázne2229 SGWaAP
0.642tunajšie10797 SGWaAP
0.648malomestská935 SGWaAP
0.651mestské88853 SGWaAP
0.654zemianske775 SGWaAP
0.656pastierske1061 SGWaAP
0.656gemerské1292 SGWaAP
0.656gazdovstvo8156 SGWaAP
0.656roľnícky4156 SGWaAP