Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dedinka96948 SGWaAP
0.180malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.322dedina421889 SGWaAP
0.328malebná21836 SGWaAP
0.396rázovitá4753 SGWaAP
0.404mestečko156478 SGWaAP
0.440malebné14882 SGWaAP
0.442malebné_mestečko2895 SGWaAP
0.458vieska1899 SGWaAP
0.474osada156514 SGWaAP
0.491malebný11072 SGWaAP
0.492rybárska_dedinka1998 SGWaAP
0.496usadlosť19825 SGWaAP
0.501chalúpka11051 SGWaAP
0.512úpätie28343 SGWaAP
0.519drevenička2270 SGWaAP
0.537neďaleko138935 SGWaAP
0.538riečka20349 SGWaAP
0.542úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.564prímorské_mestečko1649 SGWaAP
0.565kopanica9200 SGWaAP
0.566podhorská7332 SGWaAP
0.569dolina162915 SGWaAP
0.574zátoka27952 SGWaAP
0.575kúpeľné_mestečko3859 SGWaAP
0.583severný_cíp731 SGWaAP
0.590neďaleká35383 SGWaAP
0.591predhorie3018 SGWaAP
0.592údolie100294 SGWaAP
0.594laz14929 SGWaAP
0.596vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.598neďaleko57365 SGWaAP
0.598dolinka6972 SGWaAP
0.598hornatá5659 SGWaAP
0.599horáreň11128 SGWaAP
0.600hora374109 SGWaAP
0.603krčmička6279 SGWaAP
0.607východný_cíp677 SGWaAP
0.608náhorná_planina756 SGWaAP
0.609zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.609drevenica24448 SGWaAP
0.612myjavská_kopanica1311 SGWaAP
0.613hornaté1574 SGWaAP
0.614chatová_osada3785 SGWaAP
0.614obec2027148 SGWaAP
0.615Huta12878 SGWaAP