Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dedina421889 SGWaAP
0.322dedinka96948 SGWaAP
0.340osada156514 SGWaAP
0.437usadlosť19825 SGWaAP
0.503malebná_dedinka4253 SGWaAP
0.514vieska1899 SGWaAP
0.516kopanica9200 SGWaAP
0.525obec2027148 SGWaAP
0.529cigánska_osada1846 SGWaAP
0.567rázovitá4753 SGWaAP
0.569laz14929 SGWaAP
0.592chalúpka11051 SGWaAP
0.598mestečko156478 SGWaAP
0.606laznícka536 SGWaAP
0.607hradská8922 SGWaAP
0.611malebná21836 SGWaAP
0.614podhorská7332 SGWaAP
0.615drevenička2270 SGWaAP
0.615dedinská17193 SGWaAP
0.616gazdovstvo8156 SGWaAP
0.620chyža5150 SGWaAP
0.621chotár30576 SGWaAP
0.633dedinčan17560 SGWaAP
0.636bukovina2170 SGWaAP