Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dedinčanka825 SGWaAP
0.341sedliačka1421 SGWaAP
0.348vidiečanka654 SGWaAP
0.431cigánka4651 SGWaAP
0.461dievčina59634 SGWaAP
0.485ženička5225 SGWaAP
0.486žobráčka1403 SGWaAP
0.486starena11627 SGWaAP
0.494dievka19359 SGWaAP
0.503slúžtička814 SGWaAP
0.510matróna1338 SGWaAP
0.515dievčinka2810 SGWaAP
0.519deva14267 SGWaAP
0.523slúžka29606 SGWaAP
0.532pastierka1387 SGWaAP
0.547černoška4279 SGWaAP
0.568tetka11049 SGWaAP
0.569tuláčka743 SGWaAP
0.570Eržika1837 SGWaAP
0.570guvernantka2023 SGWaAP
0.572starenka14756 SGWaAP
0.572mníška15963 SGWaAP
0.574krčmárka2779 SGWaAP
0.575gazdiná16683 SGWaAP
0.576ženština481 SGWaAP