Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dedinčan17560 SGWaAP
0.432vidiečan4486 SGWaAP
0.478sedliak27222 SGWaAP
0.495domorodec25183 SGWaAP
0.517osadník15645 SGWaAP
0.557beduín2548 SGWaAP
0.559rančer1278 SGWaAP
0.560Indián33608 SGWaAP
0.564drevorubač8914 SGWaAP
0.565novousadlík914 SGWaAP
0.580indián15568 SGWaAP
0.585lazník680 SGWaAP
0.585bandita12520 SGWaAP
0.586mládenec61472 SGWaAP
0.595plantážnik968 SGWaAP
0.601roľník41912 SGWaAP
0.604pocestný5205 SGWaAP
0.606gazda32772 SGWaAP
0.609ovčiar1316 SGWaAP
0.610paholok4903 SGWaAP
0.620starousadlík2332 SGWaAP