Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000debnár1602 SGWaAP
0.372čižmár1685 SGWaAP
0.391kováč17144 SGWaAP
0.439garbiar1723 SGWaAP
0.445súkenník1449 SGWaAP
0.450mlynár7773 SGWaAP
0.451kožušník1535 SGWaAP
0.487košikár1883 SGWaAP
0.487uhliar2684 SGWaAP
0.490tkáč3443 SGWaAP
0.495sedlár1486 SGWaAP
0.514obuvník6442 SGWaAP
0.516hrnčiar9146 SGWaAP
0.520medovnikár760 SGWaAP
0.529kováčsky2133 SGWaAP
0.529tehliar449 SGWaAP
0.540kamenár7361 SGWaAP
0.544nožiar904 SGWaAP
0.549tovariš6638 SGWaAP
0.553remeselník46652 SGWaAP
0.556krajčír11223 SGWaAP
0.559čipkár718 SGWaAP
0.559kolár4394 SGWaAP
0.567rezbár12398 SGWaAP
0.579stolár14736 SGWaAP