Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000deštrukcia24245 SGWaAP
0.418degradácia14311 SGWaAP
0.427zničenie55547 SGWaAP
0.444degenerácia11830 SGWaAP
0.500devastácia8229 SGWaAP
0.521dezintegrácia2595 SGWaAP
0.535deformácia41251 SGWaAP
0.540ničenie39141 SGWaAP
0.541erózia18307 SGWaAP
0.552akumulácia17176 SGWaAP
0.561deštruktívny6671 SGWaAP
0.570deštrukčný2779 SGWaAP
0.572postupná29228 SGWaAP
0.575bujnenie2017 SGWaAP
0.578fragmentácia3656 SGWaAP
0.585rozpad67883 SGWaAP
0.586deštruktívna5930 SGWaAP
0.591infiltrácia8009 SGWaAP
0.614nezvratné_poškodenie960 SGWaAP
0.616transformácia89498 SGWaAP
0.616deštrukčná2401 SGWaAP