Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dcérino1091 SGWaAP
0.258synovo2074 SGWaAP
0.292sestrino1150 SGWaAP
0.300manželovo2513 SGWaAP
0.318bratovo1516 SGWaAP
0.341manželkino923 SGWaAP
0.414otcovo8833 SGWaAP
0.424chlapcovo1795 SGWaAP
0.425ženino1377 SGWaAP
0.433mamino3700 SGWaAP
0.444matkino5656 SGWaAP
0.456mužovo2435 SGWaAP
0.579Evino731 SGWaAP
0.583moje734723 SGWaAP
0.588Jozefovo753 SGWaAP
0.594dcérin2119 SGWaAP
0.597lekárovo439 SGWaAP