Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000davista1019 SGWaAP
0.370hlasista1119 SGWaAP
0.444nadrealista937 SGWaAP
0.450Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.479Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.493ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.504nadrealizmus1563 SGWaAP
0.505DAV1811 SGWaAP
0.509Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.513ľudák3807 SGWaAP
0.514Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.515ľudácky1786 SGWaAP
0.517katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.518ľudácka1678 SGWaAP
0.533Husák14245 SGWaAP
0.535Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.539ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.540Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.547Novomeský10963 SGWaAP
0.548štúrovec8822 SGWaAP
0.551disent4359 SGWaAP