Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000darvinizmus977 SGWaAP
0.300evolucionizmus659 SGWaAP
0.380evolučná_teória3514 SGWaAP
0.409determinizmus1926 SGWaAP
0.432marxizmus13099 SGWaAP
0.437teizmus1329 SGWaAP
0.439materializmus9225 SGWaAP
0.456evolucionista1603 SGWaAP
0.464agnosticizmus1002 SGWaAP
0.473ateizmus16464 SGWaAP
0.477dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.485utilitarizmus1208 SGWaAP
0.486empirizmus1104 SGWaAP
0.486racionalizmus3906 SGWaAP
0.489materialistický3326 SGWaAP
0.505relativizmus5097 SGWaAP
0.506objektivizmus476 SGWaAP
0.506liberalizmus19638 SGWaAP
0.507materialistická3135 SGWaAP
0.517antropocentrizmus646 SGWaAP
0.519utopizmus451 SGWaAP
0.522behaviorizmus512 SGWaAP
0.526pozitivistický563 SGWaAP
0.527postmodernizmus1877 SGWaAP
0.528epistemologický525 SGWaAP
0.531monoteizmus1881 SGWaAP
0.531deizmus428 SGWaAP
0.534totalitarizmus2624 SGWaAP
0.536evolučná_biológia655 SGWaAP
0.536Darwin7637 SGWaAP
0.537pseudoveda854 SGWaAP
0.538eugenika2901 SGWaAP
0.539panteizmus873 SGWaAP
0.546relativista638 SGWaAP
0.549Marx20063 SGWaAP
0.551platonizmus451 SGWaAP
0.553materialista3595 SGWaAP