Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000darvinizmus977 SGWaAP
0.300evolucionizmus659 SGWaAP
0.380evolučná_teória3514 SGWaAP
0.409determinizmus1926 SGWaAP
0.432marxizmus13099 SGWaAP
0.437teizmus1329 SGWaAP
0.439materializmus9225 SGWaAP
0.456evolucionista1603 SGWaAP
0.464agnosticizmus1002 SGWaAP
0.473ateizmus16464 SGWaAP
0.477dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.485utilitarizmus1208 SGWaAP
0.486empirizmus1104 SGWaAP
0.486racionalizmus3906 SGWaAP
0.489materialistický3326 SGWaAP
0.505relativizmus5097 SGWaAP