Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.124Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.294Sídlisko6588 SGWaAP
0.319sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.325Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.326sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.388laborecká1980 SGWaAP
0.393Alejový1155 SGWaAP
0.398Ťahanovce6609 SGWaAP
0.430Ondavský730 SGWaAP
0.440alejová1124 SGWaAP
0.449Obranca_mier2873 SGWaAP
0.450Laborecký1233 SGWaAP
0.454Budovateľský1712 SGWaAP
0.470Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.471KVP6745 SGWaAP