Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dargovský553 SGWaAP
0.224Dargovský637 SGWaAP
0.443dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.458Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.565duklianska1954 SGWaAP
0.575slanská703 SGWaAP
0.596Slanský1143 SGWaAP
0.600partizánsky9371 SGWaAP
0.608oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.610SNP95752 SGWaAP
0.612partizánska17276 SGWaAP
0.612Dukliansky1589 SGWaAP
0.614hradová1143 SGWaAP
0.620Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.621Hradový1088 SGWaAP
0.621slanský_vrch2679 SGWaAP
0.628Kapušiansky602 SGWaAP
0.630priesmyk13423 SGWaAP
0.632Zborovský730 SGWaAP
0.637Kalinov3396 SGWaAP
0.637Čergovský637 SGWaAP
0.639Kvetnica2417 SGWaAP
0.642Ploský1263 SGWaAP
0.643remetský_Hámre684 SGWaAP
0.645Remetský_Hámre508 SGWaAP
0.645Laborecký1233 SGWaAP
0.651Nižná_Polianka804 SGWaAP