Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dargovský553 SGWaAP
0.224Dargovský637 SGWaAP
0.443dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.458Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.565duklianska1954 SGWaAP
0.575slanská703 SGWaAP
0.596Slanský1143 SGWaAP
0.600partizánsky9371 SGWaAP
0.608oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.610SNP95752 SGWaAP
0.612partizánska17276 SGWaAP
0.612Dukliansky1589 SGWaAP
0.614hradová1143 SGWaAP