Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000darebák12308 SGWaAP
0.320grázel3835 SGWaAP
0.343lump4076 SGWaAP
0.348gauner6547 SGWaAP
0.357podliak4530 SGWaAP
0.358špinavec1810 SGWaAP
0.361ničomník3233 SGWaAP
0.366naničhodník2593 SGWaAP
0.370zlosyn2750 SGWaAP
0.377zločinec53657 SGWaAP
0.377kriminálnik12682 SGWaAP
0.393zloduch12038 SGWaAP
0.418vagabund4296 SGWaAP
0.420babrák3599 SGWaAP
0.455gangster11524 SGWaAP
0.456bezcharakterný2974 SGWaAP
0.459intrigán1692 SGWaAP
0.463klamár19230 SGWaAP
0.467zbabelec12595 SGWaAP
0.468chytrák3086 SGWaAP
0.468bandita12520 SGWaAP
0.469chrapúň3714 SGWaAP
0.473sviniar5895 SGWaAP
0.473niktoš2325 SGWaAP