Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000darebáctvo822 SGWaAP
0.402zlodejstvo2866 SGWaAP
0.493lajdáctvo992 SGWaAP
0.497pestvo757 SGWaAP
0.513huncútstvo2399 SGWaAP
0.517chrapúnstvo1033 SGWaAP
0.521grobianstvo459 SGWaAP
0.525zbojstvo981 SGWaAP
0.550chvastúnstvo530 SGWaAP
0.552podlosť3793 SGWaAP
0.559farizejstvo2371 SGWaAP
0.560hulvátstvo624 SGWaAP
0.572intrigánstvo456 SGWaAP
0.576násilenstvo639 SGWaAP
0.577nečestnosť1799 SGWaAP
0.582klamstvo77662 SGWaAP
0.582bezočivé1125 SGWaAP
0.583čudáctvo980 SGWaAP
0.595bezcharakterné474 SGWaAP
0.599nehanebnosť1441 SGWaAP
0.602pokrytectvo12995 SGWaAP
0.603špinavosť5196 SGWaAP
0.605zlodejčina483 SGWaAP
0.608udavačstvo1057 SGWaAP