Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000daktoré484 SGWaAP
0.553podaktoré577 SGWaAP
0.580voľajaké618 SGWaAP
0.581dajaké3475 SGWaAP
0.617dáke3996 SGWaAP
0.624daktorý4395 SGWaAP
0.625ktorési1009 SGWaAP
0.629poniektoré598 SGWaAP
0.632onô2580 SGWaAP
0.642daktorá1880 SGWaAP
0.655súce1874 SGWaAP
0.656ctihodné470 SGWaAP
0.662oné3054 SGWaAP
0.684hocaké908 SGWaAP
0.691ošklivé520 SGWaAP
0.691sedliacke1247 SGWaAP
0.692elfské427 SGWaAP
0.695dotyčné2711 SGWaAP
0.695tože973 SGWaAP
0.699mrzké848 SGWaAP
0.702nejaké275338 SGWaAP
0.702utešené1541 SGWaAP
0.704čiesi543 SGWaAP