Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dadaizmus1016 SGWaAP
0.221surrealizmus5446 SGWaAP
0.317futurizmus1414 SGWaAP
0.325kubizmus2577 SGWaAP
0.327expresionizmus3275 SGWaAP
0.375impresionizmus2995 SGWaAP
0.378symbolizmus4007 SGWaAP
0.392poetizmus1678 SGWaAP
0.401existencializmus2174 SGWaAP
0.429dadaista413 SGWaAP
0.438surrealista2123 SGWaAP
0.458naturalizmus2845 SGWaAP
0.470konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.474nadrealizmus1563 SGWaAP
0.475avantgarda8447 SGWaAP
0.500postmodernizmus1877 SGWaAP
0.502postmoderna6053 SGWaAP
0.505avantgardné1736 SGWaAP
0.515romantizmus12850 SGWaAP
0.519anarchizmus1903 SGWaAP
0.521štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.522expresionistický657 SGWaAP
0.533avantgardný4434 SGWaAP
0.533realizmus17755 SGWaAP