Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000da_Silva2741 SGWaAP
0.337García3604 SGWaAP
0.346José20646 SGWaAP
0.368Manuel12163 SGWaAP
0.376Da_Silva823 SGWaAP
0.381González3052 SGWaAP
0.384Carlos21960 SGWaAP
0.387Javier6261 SGWaAP
0.402Fernando12363 SGWaAP