Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000daždivé3948 SGWaAP
0.292sychravé2435 SGWaAP
0.344premenlivé_počasie2068 SGWaAP
0.346daždivý7084 SGWaAP
0.347daždivé_počasie9905 SGWaAP
0.379daždivá2784 SGWaAP
0.384veterné3021 SGWaAP
0.391veterné_počasie3851 SGWaAP
0.396sparné1095 SGWaAP
0.424sychravé_počasie4152 SGWaAP
0.427počasie472303 SGWaAP
0.436chladné_počasie19324 SGWaAP
0.466hmlisté3573 SGWaAP
0.472pochmúrne3611 SGWaAP
0.476daždivo884 SGWaAP
0.479chladné47399 SGWaAP
0.488horúce51439 SGWaAP
0.488sychravá1357 SGWaAP
0.490mrazivé_počasie4686 SGWaAP
0.490mrazivé5775 SGWaAP
0.506výdatný_dážď3652 SGWaAP
0.508oblačné748 SGWaAP
0.510dažďové818 SGWaAP