Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dŕžava3109 SGWaAP
0.448domínium1089 SGWaAP
0.483franská_ríša1389 SGWaAP
0.501Franský_ríša989 SGWaAP
0.515kniežatstvo9977 SGWaAP
0.527léno1906 SGWaAP
0.536habsburská2478 SGWaAP
0.539uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.540Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.548franská1070 SGWaAP
0.549monarchia26468 SGWaAP
0.568ríša105889 SGWaAP
0.572panovník51690 SGWaAP
0.576panstvo46190 SGWaAP
0.581cisárstvo5581 SGWaAP
0.584osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.585panovnícka1726 SGWaAP