Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dúbravský2924 SGWaAP
0.456račiansky4286 SGWaAP
0.458ružinovský5974 SGWaAP
0.471novomestský4073 SGWaAP
0.474petržalský12164 SGWaAP
0.477lamačský659 SGWaAP
0.517stupavský2526 SGWaAP
0.521grinavský416 SGWaAP
0.525Dúbravský2860 SGWaAP
0.536rusovský860 SGWaAP
0.537vajnorský1768 SGWaAP
0.538Petržalský2043 SGWaAP
0.547dúbravské449 SGWaAP
0.556malacký4419 SGWaAP
0.560modranský3407 SGWaAP
0.571novobanský1020 SGWaAP
0.576vrútocký1551 SGWaAP
0.578vrakunský767 SGWaAP
0.584staromestský4148 SGWaAP
0.589petrovský4037 SGWaAP
0.591žiarsky7735 SGWaAP
0.595Stupavský1568 SGWaAP
0.597želiezovský778 SGWaAP